Online warranty

Warranty policies
Search Products
Product category
Support Online
 

Yahoo

Technology

Yahoo

htt_banle

Nick Skype status

Technology

Nick Skype status

htt_banle

0906 613 677

0932 153 163

 
Web Link
News
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
Loading
 • Sony EX 130 máy hay bị hư nguồn, LCD
  Sony EX 130 máy hay bị hư nguồn, LCD

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Sony EX 70 máy hay bị hư nguồn, LCD
  Sony EX 70 máy hay bị hư nguồn, LCD

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Sony EX 5 máy hay bị hư nguồn, LCD
  Sony EX 5 máy hay bị hư nguồn, LCD

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • Panasonic PT-LP78 hư đèn, cao áp, kính phân cực
  Panasonic PT-LP78 hư đèn, cao áp, kính phân cực

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • SHARP XR-855 XGA hư chip nhỏ XGA, main
  SHARP XR-855 XGA hư chip nhỏ XGA, main

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • ACER X1230PS hư chíp DMD nhỏ XGA 1076x6318
  ACER X1230PS hư chíp DMD nhỏ XGA 1076x6318

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • Sony DX11 hay hư kính phân cực
  Sony DX11 hay hư kính phân cực

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Panasonic LB3hay hư LCD(Máy này thay 3 tấm)
  Panasonic LB3hay hư LCD(Máy này thay 3 tấm)

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Panasonic LB2 hay hư LCD(Máy này thay 3 tấm)
  Panasonic LB2 hay hư LCD(Máy này thay 3 tấm)

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • Panasonic LB1 hay hư LCD(Máy này thay 3 tấm)
  Panasonic LB1 hay hư LCD(Máy này thay 3 tấm)

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • EPSON EX 5200 hư bóng
  EPSON EX 5200 hư bóng

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • EPSON EX3212 hư main
  EPSON EX3212 hư main

  Price: Call

  OrderDetails
 •  
 • Máy HITACHI CPX1 hư bóng
  Máy HITACHI CPX1 hư bóng

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Máy HITACHI CP-X275 hư LCD
  Máy HITACHI CP-X275 hư LCD

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Panasonic LP 51 hư đèn, kính phân cực màu
  Panasonic LP 51 hư đèn, kính phân cực màu

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • Panasonic LP 50 hư đèn, kính phân cực màu
  Panasonic LP 50 hư đèn, kính phân cực màu

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Sony cx21 hư cao áp, đèn
  Sony cx21 hư cao áp, đèn

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • OPTOMA HD 20 hay hư đèn, cổng nhận tín hiệu hd
  OPTOMA HD 20 hay hư đèn, cổng nhận tín hiệu hd

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • Panasonic AE 4000 máy chiếu hd hay hư đèn
  Panasonic AE 4000 máy chiếu hd hay hư đèn

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Mitsubishi XD 2214 hư chip DMD 1076x6039
  Mitsubishi XD 2214 hư chip DMD 1076x6039

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Panasonic PT-LP 90 hư kính, cao áp
  Panasonic PT-LP 90 hư kính, cao áp

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • Panasonic PT-LP75,78 hư đèn, cao áp, kính phân cực
  Panasonic PT-LP75,78 hư đèn, cao áp, kính phân cực

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Panasonic PT-LP60 hư cao áp
  Panasonic PT-LP60 hư cao áp

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Panasonic PT-F100 hư bóng đèn
  Panasonic PT-F100 hư bóng đèn

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • viewsonic DJD 5122 hư nguồn, hệ thống kính
  viewsonic DJD 5122 hư nguồn, hệ thống kính

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • ACER P1165E hư chip DMD lớn
  ACER P1165E hư chip DMD lớn

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • ACER X1160 hư hệ thống kính thu sáng, DMD chip
  ACER X1160 hư hệ thống kính thu sáng, DMD chip

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • BENQ MP-512 hư chip DMD
  BENQ MP-512 hư chip DMD

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • OPTOMA ES720 hư chíp DMD lớn 8060x6318
  OPTOMA ES720 hư chíp DMD lớn 8060x6318

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • OPTOMA ES526 hư chíp DMD lớn 8060x6318
  OPTOMA ES526 hư chíp DMD lớn 8060x6318

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • Mitsubishi ex 250 hư DMD (lớn XGA 1076x6318)
  Mitsubishi ex 250 hư DMD (lớn XGA 1076x6318)

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Mitsubishi ex200u hư nguồn, chíp DMD (nhỏ XGA 1076x6318)
  Mitsubishi ex200u hư nguồn, chíp DMD (nhỏ XGA 1076x6318)

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Sony ew 135 hư nguồn, lcd
  Sony ew 135 hư nguồn, lcd

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • Sony ex 50,5,70,130 hay bị hư nguồn, LCD
  Sony ex 50,5,70,130 hay bị hư nguồn, LCD

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Máy chiếu 1200 Ansi lumen fx45, đỏ 3 đèn hư quat, cao áp
  Máy chiếu 1200 Ansi lumen fx45, đỏ 3 đèn hư quat, cao áp

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Máy chiếu FX 47 độ sáng ansi lumen đỏ 3 đèn, hư bóng có thể hư nguồn cao áp
  Máy chiếu FX 47 độ sáng ansi lumen đỏ 3 đèn, hư bóng có thể hư nguồn cao áp

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • Lỗi Máy chiếu chiếu bị nhòe hình ảnh
  Lỗi Máy chiếu chiếu bị nhòe hình ảnh

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Máy chạy lên rồi tắc
  Máy chạy lên rồi tắc

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Màn máy chiếu xuất hiện nhiều điểm lốm đốm màu tía
  Màn máy chiếu xuất hiện nhiều điểm lốm đốm màu tía

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • Nhìn thấy các thanh màu đen trên hoặc dưới hình ảnh chiếu lên
  Nhìn thấy các thanh màu đen trên hoặc dưới hình ảnh chiếu lên

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Không có hình ảnh nào xuất hiện
  Không có hình ảnh nào xuất hiện

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Chất lượng hình ảnh thấp
  Chất lượng hình ảnh thấp

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • Hình ảnh không hiển thị toàn phần
  Hình ảnh không hiển thị toàn phần

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Hình ảnh trình chiếu quá tối
  Hình ảnh trình chiếu quá tối

  Price: 1.300.000 VNĐ

  OrderDetails
 • Máy chiếu cho ta hình ảnh không rõ ràng
  Máy chiếu cho ta hình ảnh không rõ ràng

  Price: 1.400.000 VNĐ

  OrderDetails
 •  
 • Hiện tượng hình thang máy chiếu
  Hiện tượng hình thang máy chiếu

  Price: 1.500.000 VNĐ

  OrderDetails
 
Newsletter
 • Join our MailList system, you will receive the latest information on products, services and solutions, news, promotion and recruitment of companies Hop Thanh Thinh via email.
Cart

You have not ordered

 

Customer support

htktHow to order

htktTechnical Assistance

htktTechnical advice

htkt Pricing

Advertisement

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner